ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บาร์โค้ดของเรา

บาร์โค้ดของเราถูกนำมาใช้ในประเทศไทยและทั่วโลก บาร์โค้ดเป็นหมายเลขที่ไม่ซ้ำกันทั่วโลก สามารถใช้งานได้ในทุกประเทศ

 

Clients Thai poster 1