การลงทะเบียนบาร์โค้ด Barcodes Database logo

 

การลงทะเบียนบาร์โค้ดสำหรับหมายเลขบาร์โค้ดของคุณ

การลงทะเบียนบาร์โค้ดจะรวมอยู่ในกรณีที่คุณซื้อ “Barcode Package” จากเรา ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถลงทะเบียนหมายเลขบาร์โค้ดและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของคุณได้ใน International Barcodes Database และฐานข้อมูลบาร์โค้ดออนไลน์อื่น

ค้นหาสินค้าไทยหรือตามหมายเลขบาร์โค้ด

The Barcode International Network

การลงทะเบียนบาร์โค้ดเป็นตัวเลือก (คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบาร์โค้ดของคุณคุณสามารถใช้รหัสบาร์โค้ดได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน) หากคุณเลือกที่จะลงทะเบียนบาร์โค้ดของคุณผลิตภัณฑ์ของคุณจะมีการเปิดเผยออนไลน์เพิ่มขึ้นและจะมีการเชื่อมโยงออนไลน์ระหว่าง บริษัท ของคุณและหมายเลขบาร์โค้ดของคุณ (เช่นถ้ามีใครบางคนใช้หมายเลขบาร์โค้ดของคุณ) หากรหัสบาร์โค้ดของคุณได้รับการลงทะเบียนแล้วสามารถใช้เป็นหลักฐานว่าคุณเป็นเจ้าของหมายเลขบาร์โค้ดตามกฎหมายและสามารถช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หมายเลข

ตัวอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของเราจดทะเบียนในibnreg.orgและbarcodesdatabase.org

https://barcodesdatabase.org/barcode/0745760173785

Sakao Thailand 0745760173785 1