ข้อจำกัดความรับผิดชอบอีเมล

ThaiBarcodes และ Barcodes ประเทศไทยเป็นชื่อการค้าของ Atime Limited

1. อีเมลนี้มีข้อมูลที่เป็นความลับที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Atime Limited และ บริษัท ที่เกี่ยวข้อง

อีเมลนี้อาจได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายและไม่สามารถทำซ้ำใช้และ / หรือแจกจ่ายในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Atime Limited

2. แม้จะอยู่ด้านบน –

a) ข้อมูลในอีเมลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มันอาจมีมุมมองส่วนบุคคลและความเข้าใจของผู้เขียนซึ่งไม่จำเป็นต้องเทียบเท่ากับ Atime Limited;

b) ในขณะที่ดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อรับรองความถูกต้องความสมบูรณ์และความลับของข้อมูลหรือข้อมูลที่สื่อสารทางอีเมล Atime Limited ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการเรียกร้องการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก –

i) ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ของการสื่อสารทางอีเมลนั้น

ii) ความเสียหายทางดิจิตอลของการสื่อสารทางอีเมล;

iii) ความเชื่อมั่นของทุกคนในการสื่อสารทางอีเมลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ

iv) การสื่อสารทางอีเมลดังกล่าวล้มเหลวในการเข้าถึงปลายทางที่ต้องการ

3. ควรสังเกตว่า –

ก) ไม่มีพนักงานหรือ บริษัท ร่วมของ Atime จำกัด ที่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันในนามของ Atime Limited กับบุคคลที่สามทางอีเมลโดยไม่มีพนักงานหรือผู้ร่วมงานดังกล่าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น

b) การสื่อสารทางอีเมลของ Atime Limited นั้นมีไว้สำหรับผู้รับเท่านั้น ผู้รับอีเมลที่ไม่ได้ตั้งใจอาจไม่อ่านออกแจกจ่ายหรือคัดลอกข้อความหรือไฟล์แนบใด ๆ การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามและอาจผิดกฎหมาย

c) หากคุณได้รับข้อความอีเมล Atime Limited โดยมีข้อผิดพลาดโปรดแจ้งผู้ส่งทันทีทางอีเมลหรือสื่ออื่น ๆ จากนั้นลบข้อความต้นฉบับและไฟล์แนบ

4. ตรวจสอบงานศิลปะฉลากของคุณเสมอก่อนพิมพ์บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ นี่คือความรับผิดชอบของคุณ ตรวจสอบว่าหมายเลขบาร์โค้ดถูกต้องและภาพบาร์โค้ดที่พิมพ์ยังมีคุณภาพสูงและอยู่ในช่วงขนาดที่เป็นทางการ การเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้หลายขั้นตอนในกระบวนการ ดังนั้นการตรวจสอบงานศิลปะอย่างละเอียดก่อนพิมพ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ