แอปสแกนบาร์โค้ด

การสแกนแอปช่วยให้คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดและฐานข้อมูลการค้นหาอินเทอร์เน็ตเช่น

BarcodesDatabase.org
ibnreg.org
UPCdatabase.org

zebra web app scanner 2

เมื่อต้องการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดม้าลาย

  1. นสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อhttps://zebra.barcodesdatabase.org
  2. คลิกขวาและเลือก “บันทึกหน้าจอหลัก “
  3. ตอนนี้คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดจากโทรศัพท์ของคุณ