อุปกรณ์และเครื่องใช้แพทย์และศัลยแพทย์ Like Sure Logo

ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ ทางวิทยาศาสต
ที่จังหวัดนนทบุรี บริษัท บริษัท ไลค์ แอนด์ ชัวร์ เทรดดิ้ง จำกัด
อุปกรณ์และเครื่องใช้แพทย์และศัลยแพทย์
จัดทำชุดตรวจการตั้งครรภ์และยา
Medical Equipment